Bli av med trötthet

Det finns många olika typer av trötthet,väldigt många anledningar till att inte vara på topp.. I vissa fall är trötthet ett irriterande problem som även kan vara kroniskt och som oavsett antal timmar sömn fortfarande består. Trötthet uppstår vanligtivs efter ansträngning, den kan vara emotionell men den kan komma från något annat än kroppen själv. En orsak till sådan trötthet är att blodflödet till och från hjärnan störs och på så sätt skapar en obalans i syresättningen.

En felplacerad Atlaskota kan vara en av anledningarna till problem med blodflödet vilket gör att du blir tröttare. Det centrala nervsystemet styr hela kroppen och därmed vårt välmående. Därför är det viktigt att kroppen är i balans och att allt är som det ska. Det kan liknas vid en en motorväg: Trafiken flyter på bra om allt är som det ska men stoppas trafikens flöde blir det problem. Kroppen fungerar likadant.

Migrän och trötthet

Migrän brukar ofta en mycket smärtsam pulserande huvudvärk som kommer i anfall. Det är ett relativt vanligt besvär som ca 14 % av den svenska befolkningen lider av. En anledning och orsak är att blod till och från hjärnan störs och på så sätt skapar en obalans i syresättningen. En felplacerad kota kan därmed skapa mycket besvär.
Besvär som t.ex Migrän kan uppkomma om kotan bara är lite fel placerad. Det centrala nervsystemet styr i princip hela kroppen och de signaler som sänds till hals och nacke. Därför är det betydelsefullt att kroppen är i balans och saker därmed funkar som de borde. Det kan liknas vid en att en linje bryts och då fungerar inte flödet.

RSS 2.0